ไทย|English

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  สิทธิเถกิงเกียรติ

ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา

ห้องทำงาน:  1004

โทรศัพท์:  02-555-2000 ต่อ 4510, 4511

อีเมล:  kanokwan.s@sci.kmutnb.ac.th

เว็บไซต์:  https://orcid.org/0000-0002-8496-7803


การศึกษา

 • 2008 – 2013  Ph.D. (Mathematics) Naresuan University, Thailand 
 • 2003 – 2004  Diploma (Teaching professional), Naresuan University, Thailand 
 • 2000 – 2003  B.Sc. (Mathematics) with first class honors, Naresuan University, Thailand


  สาขางานวิจัย

  • Fixed Point Algorithms for Optimization
  • Functional Analysis
  • Variatinal and Equlibrium Problem
  • Iterative Methods 


   ประสบการณ์การทำงาน 

   • 2561 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   • 2558 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   • 2556 อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


    ผลงานตีพิมพ์

    1. D. Kitkuan, P. Kumam, J. Martínez-Moreno and K. Sitthithakerngkiet, "Inertial viscosity forward–backward splitting algorithm for monotone inclusions and its application to image restoration problems", International Journal of Computer Mathematics, Volume 97 Pages 482-497, 2020. [SCI in WoS : Q2]
    2. K. Sitthithakerngkiet, Y. Song and P. Kumam, "An algorithm for solving a class of accretive variational inequalities involving pseudo-contractions", Journal of Fixed Point Theory and Applications, Volume 21 Page 75, 2019. [SCI in WoS : Q1]
    3. A. B. Abubakar, P. Kumam, H. Mohammad, A. M. Awwal and K. Sitthithakerngkiet, "A Modified Fletcher–Reeves Conjugate Gradient Method for Monotone Nonlinear Equations with Some Applications", Mathematics, Volume 7 Page 745, 2019. [SCI in WoS : Q1]
    4. P. Phairatchatniyom, P. Kumam, Y. J. Cho, W. Jirakitpuwapat and K. Sitthithakerngkiet, "The Modified Inertial Iterative Algorithm for Solving Split Variational Inclusion Problem for Multi-Valued Quasi Nonexpansive Mappings with Some Applications", Mathematics, Volume 7 Page 560, 2019. [SCI in WoS : Q1]
    5. P. Borisut, P. Kumam, I. Ahmed and K. Sitthithakerngkiet, "Nonlinear Caputo Fractional Derivative with Nonlocal Riemann-Liouville Fractional Integral Condition Via Fixed Point Theorems", Symmetry. Volume 11 Page 829, 2019. [SCI in WoS : Q2]
    6. W. Jirakitpuwapat, P. Kumam, Y. J. Cho and K. Sitthithakerngkiet, "A general algorithm for the split common fixed point problem with its applications to signal processing", Mathematics, Volume 7 Page 226, 2019. [SCI in WoS : Q1]
    7. C. Kongban, P. Kumam, J. Martínez-Moreno and K. Sitthithakerngkiet, "Generalized Random α-ψ-Contractive Mappings with Applications to Stochastic Differential Equation", Symmetry, Volume 11 Page 143, 2019. [SCI in WoS : Q2]
    8. K. Sitthithakerngkiet, S. Komal, D. Gopal, F. Khojasteh and P. Kumam, "The Approximate Solution for Generalized Proximal Contractions in Complete Metric Spaces", Thai Journal of Mathematics, 2018. [SCI in WoS]
    9. C. Kongban, P. Kumam, S. Komal and K. Sitthithakerngkiet, "On p-common best proximity point results for S-weakly contraction in complete metric spaces. Mathematics", Volume 6 Page 241, 2018. [SCI in WoS : Q1]
    10. K. Sitthithakerngkiet, J. Deepho, J. Martínez-Moreno and P. Kumam, "Convergence analysis of a general iterative algorithm for finding a common solution of split variational inclusion and optimization problems", Numerical Algorithms, Volume 79 Pages 801-824. [SCI in WoS : Q1]
    11. U. Y. Batsari, P. Kumam and K. Sitthithakerngkiet, "Some Globally Stable Fixed Points in b-Metric Spaces", Symmetry, Volume 10 Page 555, 2018. [SCI in WoS : Q2]
    12. S. Komal, P. Kumam, K. Khammahawong and K. Sitthithakerngkiet, "Best proximity coincidence point theorems for generalized non-linear contraction mappings", Filomat, Volume 32 Pages 6753-6768, 2018. [SCI in WoS : Q2]
    13. N. Kaewyong, L. Kittiratanawasin, C. Pukdeboon and K. Sitthithakerngkiet, "A Hybrid Proximal Algorithm for the Sum of Monotone Operators with Multivalued Mappings", Journal of Function Spaces, 2018. [SCI in WoS : Q2]
    14. J. Deepho, J. Martinez-Moreno, K. Sitthithakerngkiet and P. Kumam, "Convergence analysis of hybrid projection with Cesaro mean method for the split equilibrium and general system of finite variational inequalities", JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, Volume: 318 Special Issue: SI Pages: 658-673, 2017. [SCI in WoS : Q1]
    15. K. Sitthithakerngkiet, P. Sunthrayuth and P. Kumam,  "SOME ITERATIVE METHOD FOR FINDING A COMMON ZERO OF A FINITE FAMILY OF ACCRETIVE OPERATORS IN BANACH SPACES",  BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY Volume: 43 Issue: 1 Pages: 239-258, 2017. [SCI in WoS : Q4]
    16. K. Sitthithakerngkiet, J. Deepho and P. Kumam,  "Modified Hybrid Steepest Method for the Split Feasibility Problem in Image Recovery of Inverse Problems", NUMERICAL FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPTIMIZATION Volume: 38 Issue: 4 Pages: 507-522, 2017. [SCI in WoS : Q2]
    17. K. Sitthithakerngkiet , J. Deepho, J. Martinez-Moreno, and P. Kumam ; "An iterative approximation scheme for solving a split generalized equilibrium", variational inequalities and fixed point problems,  International Journal of Computer Mathematics Volume: 318  Pages: 658-673, 2017. [SCI in WoS : Q3]
    18. K. Sitthithakerngkiet , J. Deepho, J. Martinez-Moreno, and P. Kumam, "Convergent analyses of a general iterative algorithm for solving a common solution of split variational Inclusion and optimization problems", (accepted in Numerical Algorithms [SCI in WoS ; Q1])
    19. P. Kumam, A.H. Ansari, and K. Sitthithakerngkiet, "Coupled Best Proximity Points under the Proximally Coupled Contraction in a Complete Ordered Metric Space", COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND APPLICATIONS Volume: 7 Issue: 3 Special Issue: SI Pages: 275-289, 2016. [SCI in WoS]
    20. K. Promluang, K. Sitthithakerngkiet, and P. Kumam,  "Proximal Point Algorithm for a Common of Countable Families of Inverse Strongly Accretive Operators and Nonexpansive Mappings with Convergence Analysis", MATHEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS Volume: 21 Issue: 1 Pages: 95-118, 2016. [SCI in WoS]
    21. K. Sitthithakerngkiet and W. Donsungpri,  "New general split feasibility problems in hilbert spaces  Thai Journal of Mathematics", Special Issue (ACFPTO2016) on : Advances in fixed point theory towards real world optimization problems,  Pages: 110-124, 2016. [Scopus]
    22. Kanokwan Sitthithakerngkiet, Jitsupa Deepho, Tamaki Tanaka, and and Poom Kumam, "A VISCOSITY EXTRAGRADIENT METHOD FOR VARIATIONAL INEQUALITY AND SPLIT GENERALIZED EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH A SEQUENCE OF NONEXPANSIVE MAPPINGS", Journal of Nonlinear Systems and Applications (2016) 78-89.
    23. Kanokwan Sitthithakerngkiet, Jitsupa Deepho, Poom Kumam,  "A hybrid viscosity algorithm via modify the hybrid steepest descent method for solving the split variational inclusion in image reconstruction and fixed point problems", Applied Mathematics and Computation 250 (2015) 986–1001. [SCI in WoS] (Impact Factor = 1.55 ที่มา : Journal Citation Reports, 2014)
    24. P. Kumam, N. V. Dung and K. Sitthithakerngkiet, "A generalization of  Ciric fixed point theorems", Filomat 29:7 (2015), 1549–1556   [SCI in WoS] (Impact Factor = 0.714  ที่มา : Journal Citation Reports, 2013)
    25. H. Piri , P. Kumam  and K. Sitthithakerngkiet, "Approximating fixed points for lipschitzian semigroup and infinite family of nonexpansive mappings with the Meir-Keeler type contraction in Banach spaces", Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems, Series A: Mathematical Analysis 21 (2014) 201-229. [Scopus]
    26. P. Kumam, V. Pragadeeswarar, M. Marudai, K. Sitthithakerngkiet, "Coupled Best Proximity Points in Ordered Metric Spaces",  Fixed Point Theory and Applications (2014) 2014:107, 13 pages [SCI in  WoS] (Impact Factor = 1.866  ที่มา : Journal Citation Reports, 2013)
    27. V. Pragadeeswarar, M. Marudai, P. Kumam,  and  K.  Sitthithakerngkiet, "The existence and uniqueness of coupled best proximity point for proximally coupled contraction in a complete ordered metric space", Abstract and Applied Analysis, Volume 2014, Article ID 274062, 7 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/274062  [SCI in WoS] (Impact Factor = 1.102 ที่มา : Journal Citation Reports, 2013)
    28. K. Sitthithakerngkiet and S. Plubtieng, "Existence theorems of an extension  for generalized strong vector quasi-equilibrium problems", Fixed Point Theory and Applications, Volume 2013, 2013:342   [SCI in WoS] (Impact factor =1.866  ที่มา : Journal Citation Reports, 2013)
    29. K. Sitthithakerngkiet* and S. Plubtieng, "Existence theorems for the n-vectorial saddle point problems", Thai Journal of Mathematics, 11(3) (2013) 751-763.  [SCI in WoS]
    30. Sitthithakerngkiet K,  Plubtieng S*. "Existence Solutions of Vector Equilibrium Problems and Fixed Point of Multivalued Mappings",  Abstract and Applied Analysis. Vol. 2013, Article ID 952021, 6 pages, 2013. [SCI in WoS] (Impact factor = 1.102  ที่มา : Journal Citation Reports, 2013)
    31. Plubtieng S*Sitthithakerngkiet K. "Vectorial form of Ekeland-type variational principle", Fixed Point Theory and Applications, Volume 2012, 2012:127  [SCI in WoS] (Impact factor = 1.866  ที่มา : Journal Citation Reports, 2013)
    32. Plubtieng S*Sitthithakerngkiet K. "Existence Result of Generalized Vector   Quasi equilibrium Problems in Locally G-Convex Spaces", Fixed Point Theory and Applications  Volume 2011, 2011:967515 [SCI in WoS] (Impact factor = 1.866  ที่มา : Journal Citation Reports, 2013)
    33. Plubtieng S*Sitthithakerngkiet K. "On the Existence Result for System of Generalized Strong Vector Quasiequilibrium Problems", Fixed Point Theory and Applications, Volume 2011, 2011:475121 [SCI in WoS](Impact factor = 1.866  ที่มา : Journal Citation Reports, 2013)


    การเผยแพร่ประชุมวิชาการ 

    1. K. Sitthithakerngkiet,  Common Best Proximity Points of Generalized Contractive Pair in Metric Spaces, The 7th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimizations (ACFPTO 2013), 18-20 July 2013, Kasetsart University, KamphaengSaen Campus, Thailand.
    2. Short-term oversea research: Fixed Point Theory on Ameanable Semigroup with Prof. Anthony To-Ming Lau, June 2012 – November 2012, Department of  Mathematics and Statistical Sciences, University of Alberta, Alberta, Canada.
    3. Oral presentation:  “Vectorial form of Ekeland-type variational principle”, The 4th Science Research Conference, March 12-13, 2012 at Naresuan University, Phisanulok, Thailand.
    4. Oral presentation:  “Variational inequalities for set-valued mappings in generalized convex spaces”, The 5th Conference on  Fixed Point Theory and Applications, July 8-9, 2011 at Naresuan University, Phisanulok, Thailand.
    5. Oral presentation:  “Existence Result of Generalized Vector Quasi-equilibrium Problems in Locally G-Convex Spaces”, The Second Asian Conference on Nonlinear Analysis and Optimization, September 9-12, 2010 at Royal Paradise Hotel & Spa, Patong beach, Phuket., Thailand
    6. Oral presentation :  “Existence result for  system of generalized strong vector quasi-equilibrium problem”, The 4th Conference on Fixed Point Theory and Applications (CFPTA 2010), July 23-24, 2010 at King  Mongkut's  University of Technology  Thonburi (Bang Mod), Bangkok, Thailand.
    7. Oral presentation:  “Weak convergence theorem for a system of generalized equilibrium problems and a nonspreading mapping”, The 3rd Conference On Fixed Point Theory and Applications (CFPTA 2009), September 4-6, 2009 at Loei Rajabhat University, Loei, Thailand.
    8. Oral presentation:  “Strong convergence theorem for countable family of nonexpansive mappings in Banach spaces”, The Sixth International Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis  (NACA 2009), March 27-31, 2009 at Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan.


    ผลงานอื่น  

    1. Research Project: โครงการเรื่อง ขั้นตอนวิธีการแบ่งส่วนสาหรับปัญหาเหมาะสมท่ีสุดเรียบนูนกับเทคโนโลยีภาพถ่าย” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ววน.ประจำปี 2564
    2. Research Project: โครงการเรื่องวิธีการประมาณค่าแบบซ้ำของตัวดำเนินการไม่เชิงเส้นสำหรับการแก้ปัญหาอสมการการแปรผัน” จากสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564
    3. Research Project: โครงการเรื่อง ขั้นตอนวิธีจุดตรึงรูปแบบใหม่ สำหรับการแก้ไขปัญหาความเป็นไปได้นูน” ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564
    4. Research Project: โครงการเรื่องปัญหาค่าเหมาะสมที่สุดคอนเวกซ์ทั่วไปและการประยุกต์” จากสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563
    5. Research Project: โครงการเรื่อง วิธีการแยกรูปแบบใหม่สำหรับปัญหาดุลยภาพแบบแยก” ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563
    6. Research Project: โครงการเรื่องอัลกอริทึมแบบแยกสำหรับปัญหาค่าต่ำสุดคอนเวกซ์และปัญหาดุลยภาพ” จากสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562
    7. Research Project: โครงการเรื่อง อัลกอริทึมสำหรับปัญหาสมดุลแยก” ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562
    8. Research Project: โครงการเรื่องอัลกอริทึมรูปแบบใหม่สำหรับการแก้ปัญหาอสมการการแปรผัน ปัญหาดุลยภาพ และปัญหาจุดตรึง” จากสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2561
    9. Research Project: โครงการเรื่อง ทฤษฎีจุดตรึงร่วมในปริภูมิเมตริกมอดุลาร์” ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2561
    10. Research Project: โครงการวิจัยเรื่อง “The general split variational inequality over hierarchical problem” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (วช) ประจำปีงบประมาณ 2560
    11. Research Project: โครงการวิจัยเรื่อง “Convergence analysis of new algorithms for solving the inconsistent split common fixed point problem” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
    12. Research Project: โครงการเรื่อง “การวิเคราะห์การลู่เข้าบนปัญหาการแปรผันแยกอินคลูชันและจุดตรึงร่วม” จากสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560
    13. Research Project: โครงการเรื่อง “วิธีความชันไฮบริทด์สำหรับปัญหาการแปรผันแยกในการกู้คืนภาพสำหรับ ปัญหาอินเวริ์ส” จากสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560
    14. Research Project: โครงการเรื่อง “วิธีการทำซ้ำสำหรับการหาจุดศูนย์ร่วมของคลาสจำกัดของตัวดำเนินการ แอคคลีทีฟในปริภูมิบานาค” จากสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560


    รางวัลที่ได้รับ

    1. Outstanding Researcher Award in Science and Technology 2019, King Mongkut’s University of

        Technology North Bangkok (รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562 

        มหาวิทยาลันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

    2. Outstanding Researcher Award in Science and Technology 2017, King Mongkut’s University of

        Technology North Bangkok (รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 

        มหาวิทยาลันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

    3. Silver medal for student who get the first honor from Naresuan University, Thailand. 2004

    4. Best G.P.A. Award, Naresuan University, Thailand. 2003

    5. Best G.P.A. Award, Naresuan University, Thailand. 2002