ไทย|English

ดร.ดอนนี่ พัสสาหรี่

ดร.ดอนนี่ พัสสาหรี่

ตำแหน่ง:  อาจารย์

ห้องทำงาน:  78-510

โทรศัพท์:  02-555-2000 ต่อ 4511

อีเมล:  donny.p@sci.kmutnb.ac.th


การศึกษา 

 • ปริญญาเอก Ph.D. in Mathematics จาก Pennsylvania State University
 • ปริญญาตรี B.Sc. in Mathematics จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขางานวิจัย

 • Partition theory & q-series
 • Basic hypergeometric series

ผลงานตีพิมพ์

 1. C. Ballantine, M. Merca, D. Passary, and A. J. Yee.  Combinatorial Proofs of Two Truncated Theta Series TheoremsJ. Combin. Theory Ser. A, 160:168-185, 2018.
 2. G. E. Andrews, D. Passary, J. A. Sellers, and A. J. Yee.  Congruences related to the Ramanujan/Watson mock theta function ω(q) and ν(q)Ramanujan J., 43:347-357, 2017.


รางวัลที่ได้รับ

 • 2019 Travel fellowship award, Joint Mathematics Meetings, MD, USA. 
 • 2018 Travel fellowship award, Annual ATPAC-MOST-OHEC-IPST Conference, FL, USA. 
 • 2016 Travel fellowship award, Gainesville International Number Theory Conference, FL, USA. 
 • 2013 Scholarship for the Doctor of Philosophy program from the Development and Promotion of Science and Technology Talents Project (DPST), Thailand. 
 • 2012 First Class Honour award in Bachelor of Science from the Professor Dr. Tab Nilanidhi Foundation, Thailand. 
 • 2008 Scholarship for the Bachelor of Science program from the Development and Promotion of Science and Technology Talents Project (DPST), Thailand.