ไทย|English

ประมวลภาพกิจกรรม Virtual Applied Science Discovery

ประมวลภาพกิจกรรม Virtual Applied Science Discovery

ในช่วงเวลาของการแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีของภาควิชาคณิตศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน Zoom และ Facebook Live