หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์
 
 
ค้นหาข้อมูล :
       
 
 
ตารางการบรรยายพิเศษของภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขา MMA และ MMC ระดับปริญญาเอก สาขา E-DMA
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการติดอันดับ 3 ของประเทศไทย
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Symmetry and Physics
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง DATA SCI
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Symmetry and Physics
นักศึกษาปริญญาโทและเอก นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The 8th International Conference on Computer Engineering and Mathematical Sciences
การบรรยายพิเศษเรื่อง Analytical Wall Function for Bypass Transitio
การบรรยายพิเศษเรื่อง High-Fidelity Simulation with ANSYS
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Analytical Wall Function for Bypass Transition
ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดบรรยายพิเศษเรื่อง The Advantages of ANSYS in Academic Research
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจฟังบรรยายพิเศษเรื่อง High-Fidelity Simulation with ANSYS
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง The Advantages of ANSYS in Academic Research
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
 
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ