หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์
 
 
ค้นหาข้อมูล :
       
 
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง The Future of AI
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Iterative Methods for Matrix Equations
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง คณิตศาสตร์กับการลงทุน
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง The Future of AI
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง คณิตศาสตร์กับการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจฟังบรรยายพิเศษเรื่อง คณิตศาสตร์กับการลงทุน
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Variational and PDE-Based Methods for Image Processing
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง คณิตศาสตร์กับการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Shaping a New Era of Genetic Discoveries Using Mathematics and Statistics
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Special Divisors of (x^n)+-1 over Finite Fields and Applications in Coding Theory
 
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ