หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์
 
 
ค้นหาข้อมูล :
       
 
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการติดอันดับ 3 ของประเทศไทย
การบรรยายพิเศษทางวิชาการประจำภาคการศึกษา 2/2561
งาน Mathematics Graduate Student Meeting 2019
ทีมศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก ชนะหรียญทองแดง คะแนนสูงสุดภาคกลาง
ภาควิชาคณิตศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก
นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล Science Exhibition Day 2019
นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
รับสมัคร ค่ายคณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ได้รับรางวัล UAMC ครั้งที่ 8
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4
Math Exhibition Day
การบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง เรื่องเล่าจากงานวิจัย : การประมวลผลภาพ (Image Processing)
 
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ