หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์
 
 
ค้นหาข้อมูล :
       
 
 
ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขา MMA และ MMC ระดับปริญญาเอก สาขา E-DMA
การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2562
ตารางการบรรยายพิเศษของภาควิชาคณิตศาสตร์ 1/2562
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการติดอันดับ 3 ของประเทศไทย
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Nanotechnology Applications through Mathematics 
การบรรยายพิเศษเรื่อง "Fixed points and optimization problems"
เชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Nanotechnology Applications through Mathematics
ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Industrial 4.0
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Fixed points and optimization problems
เชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Industrial 4.0
การบรรยายพิเศษเรื่อง Group Analysis and Related Researches
การบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง  Stability of Time-Delay Systems
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Group Analysis and Related Researches
เชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Stability of Time-Delay Systems
1 2 3 4 5 6 7    
 
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ