หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์
 
 
ค้นหาข้อมูล :
       
 
 
กำหนดการโครงการจัดอบรมครูและประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดบรรยายเรื่อง คณิตศาสตร์กับงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดบรรยายพิเศเรื่อง Iterative Methods for Matrix Equations
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง  คณิตศาสตร์กับงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง The Future of AI
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Iterative Methods for Matrix Equations
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง คณิตศาสตร์กับการลงทุน
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง The Future of AI
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง คณิตศาสตร์กับการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจฟังบรรยายพิเศษเรื่อง คณิตศาสตร์กับการลงทุน
 
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ