หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์
 
 
ค้นหาข้อมูล :
       
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Modeling Covid 19 Dynamics and Economic Recovery in Thailand
การเข้ากลุ่มไลน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 สาขา MA&MC
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ การเรียนภาคฤดูร้อน/2562 ในรายวิชา Engineering Mathematics
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2562 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 3/2562
การแก้ I รายวิชา 040203102 Mathematics II 2/2562
รายชื่อนักศึกษาที่ได้เกรด I วิชา Engineering Mathematics III ภาคเรียนที่ 2/2562
การแก้ I รายวิชา 040203201 Differential Equations 2/2562
ประกาศรายชื่อ แก้ I รายวิชา 040203111 Engineering Mathematics I
 
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ