หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์
 
 
ค้นหาข้อมูล :
       
 
 
การแก้ I รายวิชา 040203201 Differential Equations 2/2562
ประกาศรายชื่อ แก้ I รายวิชา 040203111 Engineering Mathematics I
เรื่องการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2562
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Open Problems in Matrix Theory
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจฟังบรรยายพิเศษเรื่อง วิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Estimation of SDEs and Applications to Fractional Stochastic Differential Equations
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Open Problems in Matrix Theory
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Estimation of SDEs and Applications to Fractional Stochastic Differential Equations
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Fundamentals of Accept-Reject Algorithms and Bayesian Estimation
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Fundamentals of Accept-Reject Algorithms and Bayesian Estimation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
 
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ