หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
หลักสูตร MC จัดกิจกรรม 5 Minutes Project Challenge
 
              

หลักสูตร MC จัดกิจกรรม
"5 Minutes Project Challenge"

วัตถุประสงค์ : 
เพื่อให้นักศึกษาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC) ชั้นปี 4 นำเสนอโครงงานในรูปแบบโปสเตอร์ ในเวลาเพียง 5 นาที

กำหนดการส่งโปสเตอร์ :
นักศึกษา MC ทุกกลุ่มรวมทั้งนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ต้องส่งไฟล์โปสเตอร์ตามรูปแบบที่ทางภาควิชากำหนด ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี ผศ. ดร.อภิชาติ ศุรธณี และ ผศ. ดร.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์ หากนักศึกษากลุ่มใดส่งหลังจากช่วงที่กำหนดจะถูกลดเกรดในวิชาโครงงานพิเศษ 2 ลง 1 ประจุ

วันนำเสนอ : 
นักศึกษา MC ทุกกลุ่มรวมทั้งนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ต้องทำการนำเสนอโครงงานพิเศษในรูปแบบโปสเตอร์ที่ส่งมา ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยมีกรรมการหลักสูตร ที่ปรึกษาชั้นปี หรือตัวแทนจากภาควิชา เป็นผู้ดำเนินการสอบ โดยผลของการสอบเป็นเพียงการคัดเลือกโปสเตอร์เพื่อเป็นตัวแทนของภาควิชาไปแข่งขันในงาน UAMC 2017

ความพิเศษ : 
นักศึกษา MC ที่เป็นตัวแทนของภาควิชาในการแข่งขัน UAMC 2017 ในส่วนของการนำเสนอ (Oral Presentation) จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องสอบนำเสนอในรายวิชาโครงงานพิเศษ (ถือเป็น 50% ของคะแนนรวม) แต่ยังคงต้องส่งเล่มโครงงานพิเศษฉบับสมบูรณ์ตามวันที่กำหนด (ถือเป็น 50% ของคะแนนรวม) ส่วนนักศึกษากลุ่มอื่นที่ไม่ได้เป็นตัวแทนยังคงต้องสอบการนำเสนอวิชาโครงงานพิเศษ 2 ตามวันที่กำหนดเช่นเดิม
https://www.watchesfreestyle.com/
http://www.replicawatcheshot.org/

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง 
Facebook : www.facebook.com/MathKMUTNB
Website : www.ma.kmutnb.ac.th

 
 
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ