หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
นักศึกษา MC คว้ารางวัลเหรียญทอง สุดยอดโครงงาน ณ ประเทศมาเลเซีย
 
              

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา MC ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในสาย Information Technology

.จากการแข่งขันนวัตกรรมและงานวิจัย (Novel Research & Innovation Competition – NRIC2017) 
ณ University Sains Malaysia-USM   เมืองปีนัง  ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 15-17 Aug. 2017

โดยหัวข้อโครงงานที่ใช้ประกวดคือ.
"การตรวจจับวัตถุจากภาพถ่ายเพื่อการระบุขนาดรองเท้าในระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์"
(Object detection from camera images for identification of shoe size in e-commerce system)

ประกอบด้วย.
1.น.ส.พรปวีณ์ คอนจอหอ 5604022620019 
2.น.ส.ไอริณ แป้นมุข 5604022630049 
3.นายวาสุเทพ วิจิตรอมรเลิศ 5604022630057
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล
http://www.yeswatch.co.uk/
http://www.watchart.co.uk/

โดยในช่วงบ่าย ของวันที่ 21 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะผู้บริหาร และ คณาจารย์จากภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล อาจารย์ที่ปรึกษาและทีมนักศึกษา ที่คว้ารางวัลเหรียญทอง ในสาย Information Technology

 
 
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ