หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2561
 
              

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุทุมพร พลาวงศ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2561 โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมบัติพื้นฐานคือ อายุ 65 ปีขึ้นไป ทำงานในวงการวิทยาศาสตร์เพื่อส่วนรวม ซึ่งไม่ใช่งานในหน้าที่ โดยทำต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 15 ปี และหนึ่งในงานที่ทำต้องเกี่ยวข้องกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ มรว.ชิษณุสรรค์  สวัสดิวัตน์ ประธานกรรมการสรรหามอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมด้วย นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ซึ่งจะได้รรับพระราชทานโล่ จากสมเด็จพระเทพฯในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารไบเทค
http://www.spoto.co.uk/
http://www.myownwatches.co.uk/

 
 
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ