หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการฝึกงาน/การศึกษาระยะสั้น (Short course) ต่างประเทศ รอบที่ 1
 
              

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศเยอรมนี เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศ (International student internships) และการศึกษาระยะสั้น (Short course) ที่มหาวิทยาลัยทั้ง 2 ประเทศนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
http://www.caltour.co.uk/
https://www.watch-space.co.uk/

1. นักศึกษากรอกข้อมูลใน Google Form ตามลิงค์ด้านล่าง

https://goo.gl/forms/hhFvzdcC5P8ati583

2. นักศึกษาส่งใน Transcript พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

3. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ และส่งเอกสารตามข้อ 2.

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น.

โดยมีรายละเอียด ตามไฟล์เอกสารแนบ

 
  1. เอกสารแนบโครงการฝึกงาน/การศึกษาระยะสั้น (Short course) ต่างประเทศ รอบที่ 1
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ