หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
งาน Mathematics Graduate Student Meeting 2019
 
              

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. ได้จัดงาน Mathematics Graduate Student Meeting 2019 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้อง 78-1006 เพื่อเป็นการให้ข้อมูลหลักสูตร E-DMA, MMA และ MMC กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาเพื่อผลิตผลงานวิจัยและสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาของหลักสูตร และเป็นการผลักดันภาควิชาฯไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
https://www.dearwatches.co.uk/
https://www.rruk.co.uk/

 
  1. คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ