หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
รับสมัคร ค่ายคณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์
 
              

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์

เรื่อง นวัตกรรมดิจิทัลสาหรับโครงงานคณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์

จัดค่าย 2 รุ่น 

รุ่นที่ 1 วันที่  4 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น.

รุ่นที่ 2 วันที่ 11มิถุนายน2562 เวลา 8.30-16.30 น.

สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-587-8258

 
  1. รายละเอียดโครงการ ค่ายคณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์
  2. แบบตอบรับเข้าร่วม ค่ายคณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ