หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
ทีมศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก ชนะหรียญทองแดง คะแนนสูงสุดภาคกลาง
 
              

ทีมศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก ชนะหรียญทองแดง คะแนนสูงสุดภาคกลาง

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

ประกอบด้วย
1. เด็กชาย ภาสวุฒิ ณ นคร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี
ได้เหรียญทองแดง
2. เด็กหญิง อร ทองยิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ได้เหรียญทองแดง
3. เด็กชาย พีระณัฐ ก้องกิจพิพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี
ได้เหรียญทองแดง
4. นายณิชภัทร เกริกกิตติกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ได้เหรียญทองแดง และคะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค 
ภาคกลาง
5. นางสาว ภทรพร พงษ์พานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
6. เด็กชาย ภูวณิช วาณิชวิวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี

 
 
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ