หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
บรรยายพิเศษ คณิตศาสตร์และฟิสิกส์เชิงคุณภาพ
 
              

เรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าฟังบรรยายพิเศษ คณิตศาสตร์และฟิสิกส์เชิงคุณภาพ

โดย ดร.อภิสิทธิ์ อึ้งกิจจานุกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้อง 78-1006  ชั้น 10

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 
 
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ