หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
บรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในด้านแผ่นดินไหว
 
              

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ.
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อเรื่อง "การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในด้านแผ่นดินไหว"
ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 78-1006 
ผู้ที่สนใจต้องการเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษสามารถลงทะเบียนผ่าน QR-code หรือ คลิกสมัครด้านล่าง

 

 
  1. คลิกเพื่อสมัคร
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ