หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจฟังบรรยายพิเศษเรื่อง คณิตศาสตร์กับการลงทุน
 
              

ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ 1/2563
ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง
คณิตศาสตร์กับการลงทุน


โดย อ.พิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ (เจ้าของกิจการและนักลงทุนอิสระ)
นายณัทธร โพธิแพทย์ (ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการลงทุน ธ.ออมสิน) และ น.ส.วิยะดา ชาญสายสาคร (รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการลงทุน ธ.ออมสิน)
ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น
สามารถเข้าฟังการบรรยายได้ ณ ห้อง 1006 อาคาร 78 ชั้น 10 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.


ผู้ที่สนใจต้องการเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ สามารถลงทะเบียนผ่าน QR-code หรือ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPprpLqX5AjWCjsp8HBOxpei4g24XQZfUVj1GkegYZoesrLQ/viewform?usp=sf_link

 
 
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ