หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
กำหนดการโครงการจัดอบรมครูและประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2563
 
              

ภาควิชาคณิตศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ร่วมกับ
มูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

จัดโครงการอบรมครู เรื่อง “เทคนิคและการออกแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ออนไลน์”  
และจัดประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปี 2563 
โดยเปิดรับโครงร่างของโครงงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  22 ตุลาคม 2563
กำหนดการโครงการจัดอบรมครูและประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติมตาม URL:
ma.kmutnb.ac.th/maproject63

 
 
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ