ไทย|English

โครงการปรับพื้นฐานความรู้และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ นศ. ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปรับพื้นฐานความรู้และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ นศ. ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่

https://drive.google.com/drive/folders/1mKv7kL9Nuk0-YWIHco0hmRlTd1PYcuQB?usp=sharing