ไทย|English

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 1006 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่

https://drive.google.com/drive/folders/1iid4Nj8XKjCPBMzY6ozH9_0UQdDEK_r3?usp=sharing