ไทย|English

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมค่ายจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมค่ายจิตอาสา ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. ประจำปีการศึกษา 2560

  ณ โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2560 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่

https://drive.google.com/drive/folders/1CcjVAOQVu4meKJiWogkt_rwuEfbNjO-b?usp=sharing