ไทย|English

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับบริษัท Top Gun, บริษัท Tokio Marine ประกันชีวิต และบริษัท Yannix (Thailand) และคุณพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ และ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 16.00 น. ที่ห้องประชุม 223 ชั้น 2
รายละเอียดเพิ่มเติมดูตามประกาศในลิงค์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดรายละเอียดการบรรยายพิเศษ