ไทย|English

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษ โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิทยากรจากบริษัท Top Gun ในหัวข้อ "เขียนเรซุเม่อย่างไรให้ได้งาน" ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ วิทยากรจาก บมจ.โตเกียวมารีน ประกันชีวิต ในหัวข้อ "Career Orientation Program" 

สามารถดูภาพเพิ่มเติมจากลิงค์ด้านล่าง

TopGun : https://drive.google.com/drive/folders/1YDtmG8eehBHywhMX6jIAuQFkvDAiW3Rj?usp=sharing

TokioMarine : https://drive.google.com/drive/folders/1lGQxQyyN0cbJR6LUzDpJTafzJp7KdKJ0?usp=sharing