ไทย|English

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศบรรยายพิเศษ โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิทยากรคุณพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ (พี่ตั้ง MA05) บรรยายในหัวข้อ "คณิตศาสตร์กับการลงทุน" และวิทยากรจากบริษัท Yannix (Thailand) จำกัด ให้ข้อมูลบริษัท รับสมัครงาน และนักศึกษาฝึกงาน

ภาพเพิ่มเติมสามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่าง

คณิตศาสตร์กับการลงทุน : https://drive.google.com/drive/folders/1A9ecDumJsx2eezQsklcD9ilYDYLcV7WO?usp=sharing

Yannix : https://drive.google.com/drive/folders/1TPAfa82tDij2oRFzHXaRkulve8r8WcVb?usp=sharing