ไทย|English

ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อ.สันติพงษ์ ประสาททอง และนักศึกษา MC ชั้นปีที่ 3 เป็นตัวแทนภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. นำเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง ส่งมอบให้แก่โรงเรียนกลาโหมอุทิศ