ไทย|English

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศนิทรรศการแสดงผลงานระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โถงทางเดินชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ภาพเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1662234313826368&type=3

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม