ไทย|English

การลงทะเบียนเพิ่ม การลงทะเบียนล่าช้า และการถอนรายวิชา

ประกาศ

การลงทะเบียนเพิ่ม การถอนรายวิชา และการลงทะเบียนล่าช้า

ผ่านช่องทาง Online

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์


Download ประกาศและรายละเอียดเพิ่มเติม