ไทย|English

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พล จันทรี
อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พล จันทรี

ตำแหน่ง: อาจารย์

ห้องทำงาน: 78-502

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 4501

อีเมล: pongpol.j@sci.kmutnb.ac.th