ไทย|English

ดร.นันทพล ธัมอารีย์รัตน์

ดร.นันทพล ธัมอารีย์รัตน์

ตำแหน่ง:  อาจารย์

ห้องทำงาน:  78-506

โทรศัพท์:  02-555-2000 ต่อ 4518

อีเมล:  nuntapon.t@sci.kmutnb.ac.th

 

การศึกษา 

  • Doctoral degree (2017) Doctor of Philosophy (Applied Mathematics), King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
  • Master’s degree (2014) Master of Science (Applied Mathematics), King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
  • Bachelor’s degree (2012) Bachelor of Science (Mathematics), King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

สาขางานวิจัย

  • สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเศษส่วน
  • แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์
  • การวิเคราะห์เชิงตัวเลข


ผลงานตีพิมพ์ 

  1. Thamareerat, N., Luadsong, A. and Aschariyaphotha, N., 2017, “Stability results of a fractional model for unsteady-state fluid flow problem”, Advances in Difference Equations, Vol. 2017, No. 74.
  2. Thamareerat, N., Luadsong, A. and Aschariyaphotha, N., 2016, “The meshless local Petrov-Galerkin method based on moving Kriging interpolation for solving the time fractional Navier-Stokes equations”, SpringerPlus, Vol. 5, No. 417.

การเผยแพร่ประชุมวิชาการ 

  1. Thamareerat, N., Luadsong, A. and Aschariyaphotha, N., 2015, “The meshless local Petrov-Galerkin method for solving the time fractional Burgers’ equation”, International Conference on Applied Statistics, July 15–17, 2015, Siam Bayshore Resort & Spa, Pattaya, Thailand, pp. 250–257.
  2. Thamareerat, N., Luadsong, A. and Aschariyaphotha, N., 2014, “Solving the Two-Dimensional Shallow Water Equations using Eulerian-Lagrangian Approaches”, The 18th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering, March 17–19, 2014, Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Thailand, pp. 101–107.