ไทย|English

นางวีณา เนตรสว่าง
ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

ห้องทำงาน: ...

โทรศัพท์: ...

อีเมล: ...@sci.kmutnb.ac.th

เว็บไซต์: ...

การศึกษา

 • ...
 • ...

สาขางานวิจัย

 • ...
 • ...

ประสบการณ์การทำงาน

 • ...
 • ...

ผลงานตีพิมพ์

 1. ...
 2. ...

การเผยแพร่ประชุมวิชาการ

 1. ...
 2. ...

ผลงานอื่น ๆ

 1. ...
 2. ...

รางวัลที่ได้รับ

 1. ...
 2. ...