ไทย|English

ดร.มโหสถ ปั่นโภชา

ดร.มโหสถ ปั่นโภชา

ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน: 78-510
โทรศัพท์: 02 555-2000 ต่อ 4505
อีเมล: mahosut.p@sci.kmutnb.ac.th