ไทย|English

ตารางการบรรยายพิเศษของภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2564

ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษทางวิชาการของภาควิชา ประจำภาค 1/2564 

เรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าฟังบรรยายพิเศษโดยลงทะเบียนเข้าฟังผ่าน QR-Code และสามารถเข้าฟังผ่าน Zoom (Zoom Meeting ID: 2615946559 และ Passcode: 123456)
ดาวน์โหลดตารางบรรยายพิเศษ 1/2564 ด้านล่างข่าว


ตารางการบรรยายพิเศษของภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564


วันที่
เวลา
วิทยากร
หน่วยงานรัฐ/เอกชน
หัวข้อบรรยาย
ห้องบรรยาย
QR Code
28 ก.ค. 2564 (พุธ)
13.00-15.00 น.
รศ.ดร. .เกรียงไกร ราชกิจ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Dynamics and Applications of 
Artificial Neural Networks
4 ส.ค. 2564 (พุธ)
13.00-15.00 น.
รศ.ดร.คำสิงห์ นนเลาพล 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Quantum Inequalities
18 ส.ค. 2564 (พุธ)
13.00-15.00 น.
ผศ.ดร. เบน วงศ์สายใจ
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Optimal Decay Rates of the Dissipative Shallow Water Waves Equation with Power of Nonlinearity
25 ส.ค. 2564 (พุธ)
13.00-15.00 น.
ดร.อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Portfolio Selection, Pricing, and Hedging Financial Derivatives
15 ก.ย. 2564 (พุธ
13.00-15.00 น.
ศ.ดร.เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี
School of Electrical Engineering, Computing and Mathematical Sciences
Curtin University
Mesoscopic Model for Freeway Traffic Planning and Control via Ramp Metering and Variable Speed Limit 
22 ก.ย. 2564 (พุธ)
13.00-15.00 น.
ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์
Senior Data Scientist
American Express Global Business Travel
Mathematical Models in 
Natural Language Processing