ไทย|English

ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

โดยมี รศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุน หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นประธานกล่าวยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

ซึ่งจัดในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 - 16:00 น. ผ่านโปรแกรม zoom