ไทย|English

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

วิทยากร : ศ.ดร.เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี  

School of Electrical Engineering, Computing and Mathematical Sciences, Curtin University

หัวข้อ : Mesoscopic Model for Freeway Traffic Planning and Control via Ramp Metering and Variable Speed Limit 

วัน : วันพุธที่ 15 กันยายน 2564  

เวลา : 13.00-15.00 น.

การบรรยาย : ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 2615946559 และ Passcode: 123456)

ลงทะเบียนเข้าฟัง : ผ่าน QR-Code หรือลิงค์ 

https://forms.gle/ULf1rPy2qxRJL47KA