ไทย|English

แผนการสอน (Course Syllabus) วิชาบริการ ภาคเรียนที่ 2/2564

  #
  รหัสวิชา
  รายวิชา
  ดาวน์โหลด
 1.  
 2. 040203100
  General Mathematics
 3.  
 4. 040203101
  Mathematics I
 5.  
 6. 040203102
  Mathematics II
 7.  
 8. 040203103
  Data Science for Daily Life
 9.  
 10. 040203111
  Engineering Mathematics I
 11.  
 12. 040203112
  Engineering Mathematics II
 13.  
 14. 040203123
  Discrete Mathematics and Applications
 15.  
 16. 040203124
  Mathematics for Agro-Industry
 17.  
 18. 040203201
  Differential Equations
 19.  
 20. 040203202
  Matrices and Vector Analysis
 21.  
 22. 040203211
  Engineering Mathematics III
 23.  
 24. 040283102
  Mathematics II (EP)