ไทย|English

บรรยายพิเศษทางวิชาการของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประจำภาค 2/2564

บรรยายพิเศษทางวิชาการของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประจำภาค 2/2564 (รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom) รายละเอียดดังโปสเตอร์ข้างล่างนะครับ

เรียนเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมฟังฟรี

โดยสแกน QR-Code เพียงครั้งเดียวเพื่อเลือกวิทยากรที่สนใจเข้าฟังได้เลยครับ