ไทย|English

บรรยายพิเศษทางวิชาการครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

บรรยายพิเศษทางวิชาการครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom)

วิทยากร: อ.ดร.ธิปรัชต์ โชติบุตร (หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย 

Chula Intelligent and Complex Systems)

สังกัด: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หัวข้อ: Applied Mathematics Approach to Understand the Nature of Complexity

วันและเวลา: พุธที่ 26 ม.ค. 65 เวลา 13.00-15.00 น.