ไทย|English

บรรยายพิเศษทางวิชาการครั้งที่ 7 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการครั้งที่ 7 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom) ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

วิทยากร: Dr. Jason F. Hammond

สังกัด: Program Manager in US Air Force Research Laboratory, New Mexico, USA

หัวข้อ: Showcase of Basic and Applied Research of the Computational Section of 

the High Power Electromagnetic Division of the Air Force Research Lab

วันและเวลา: พุธที่ 27 เม.ย. 65 เวลา 09.30-11.00 น.

ลงทะเบียนเข้าฟังฟรีโดยสแกนผ่าน QR-Code