ไทย|English

แนะนำแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยศิษย์เก่า วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA)

คลิปแนะนำแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยศิษย์เก่า วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA) สามารถรับชมได้จาก

https://www.youtube.com/watch?v=AUE1HmtdG3w&t=339s