ไทย|English

แนะนำแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยศิษย์เก่า วท.บ. คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC)

คลิปแนะนำแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยศิษย์เก่า วท.บ. คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC) สามารถรับชมได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=ushBI8fEfCU&t=141s