ไทย|English

ภาพบรรยากาศวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564

ภาพบรรยากาศวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565
และ
ภาพบรรยากาศวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2565
ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ.


ภาควิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต


สามารถดูและดาว์นโหลดภาพเพิ่มเติมได้จาก https://drive.google.com/drive/folders/1WjOmjUEdbz5HhCmY1Uu4i1cqe1BpDTyT?usp=sharing

หรือ Facebook : ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. - Mathematics Kmutnb
https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB