ไทย|English

บรรยายพิเศษทางวิชาการ ประจำภาค 2/2565

บรรยายพิเศษทางวิชาการ ประจำภาค 2/2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการของภาควิชาโดยลงทะเบียนผ่าน QR-Code เพื่อเลือกวิทยากรที่ท่านสนใจเข้าฟังได้เลยครับ

บรรยายวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. 

บรรยายแบบ Onsite หรือ Online

สแกน QR-Code เพื่อดูรายละเอียดการบรรยายและลงทะเบียนเข้าฟัง