ไทย|English

บรรยายพิเศษทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำภาค 2/2565

บรรยายพิเศษทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำภาค 2/2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำภาค 2/2565

หัวข้อ: Geometry of Estimation

วิทยากร: Prof. Dr. Andrea De Gaetano

Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR-IRIB and CNR-IASI, Italy

Department of Biomatics, Obuda University, Budapest, Hungary

บรรยายวันพุธที่ 1 ก.พ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. แบบ Onsite

ห้องบรรยาย: 78-1006 ชั้น 10 อาคารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 78)

สแกน QR-Code เพื่อดูรายละเอียดการบรรยายและลงทะเบียนเข้าฟังได้เลยครับ