ไทย|English

บรรยายพิเศษทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำภาค 2/2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำภาค 2/2565

หัวข้อ: Machine Learning through Network Science: Interesting Research in Bioinformatics and Computational Biology

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิติพร พลายมาศ

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 บรรยายวันพุธที่ 8 ก.พ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. แบบ Onsite

ห้องบรรยาย: 78-1008 ชั้น 10 อาคารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 78) มจพ.

สแกน QR-Code เพื่อดูรายละเอียดการบรรยายและลงทะเบียนเข้าฟังได้เลยครับ