ไทย|English

ภาพบรรยายพิเศษทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำภาค 2/2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไซต์ ครั้งที่ 1 ประจำภาค 2/2565 ในหัวข้อเรื่อง 

"Geometry of Estimation"

โดย Prof. Dr. Andrea De Gaetano

Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR-IRIB and CNR-IASI, Italy

Department of Biomatics, Obuda University, Budapest, Hungary

ในวันพุธที่ 1 ก.พ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ที่ห้อง 78-1006 ของภาควิชาคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้เห็นแนวทางการวิจัยขั้นสูง และสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ กับวิทยากรผู้บรรยาย