ไทย|English

บรรยายพิเศษทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำภาค 2/2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำภาค 2/2565

หัวข้อ: Overcoming the Challenges of Real-World Fluid Dynamics through the Use of Advanced Mathematical Models in Computational Fluid Dynamics

 วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มงคล แก้วบำรุง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 บรรยายวันพุธที่ 22 ก.พ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. แบบ Online ผ่าน Zoom (Meeting ID: 2615946559 และ Passcode: 123456)

สแกน QR-Code เพื่อดูรายละเอียดการบรรยายและลงทะเบียนเข้าฟังได้เลยครับ