ไทย|English

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "ทำบุญภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566"

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "ทำบุญภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566"

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 14.00 น.

ณ ห้อง 1006 ชั้น 10 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.