ไทย|English

บรรยายพิเศษทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำภาค 2/2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำภาค 2/2565

หัวข้อ: A Probabilistic Point of View about Riemann Hypothesis 

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร ศรีจันทร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรยายวันพุธที่ 1 มี.ค. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. แบบ Onsite

ห้องบรรยาย: 78-1006 ชั้น 10 อาคารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 78) มจพ.

สแกน QR-Code เพื่อดูรายละเอียดการบรรยายและลงทะเบียนเข้าฟังได้เลยครับ