ไทย|English

บรรยายพิเศษทางวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำภาค 2/2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำภาค 2/2565

หัวข้อ: Mathematical Modeling and Analysis of Infectious Diseases

 วิทยากร: Dr. Muhammad Altaf Khan

Institute of Ground Water Studies,

Faculty of Natural and Agriculture Sciences,

University of the Free State, South Africa

บรรยายวันพุธที่ 8 มี.ค. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. แบบ Online ผ่าน Zoom (Meeting ID: 2615946559 และ Passcode: 123456)

สแกน QR-Code เพื่อดูรายละเอียดการบรรยายและลงทะเบียนเข้าฟังได้เลยครับ