ไทย|English

อบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณิตศาสตร์ ค่าย 2 ศูนย์ มจพ. ประจำปีการศึกษา 2565

การอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณิตศาสตร์ ค่าย 2 ศูนย์ มจพ.
ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม ถึง 25 มีนาคม 2566 ประจำปีการศึกษา 2565