ไทย|English

ภาพบรรยากาศกิจกรรมส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน ปี พ.ศ. 2566

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 เครื่อง ให้แก่โรงเรียน 3 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านย่าป่าแหน อ.ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 จำนวน 7 เครื่อง


2. โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 จำนวน 5 เครื่อง


3. โรงเรียนวัดฝาง อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 10 เครื่อง