ไทย|English

คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงาน AMM 2023 และ ICNA 2023

คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงาน The 27th Annual Meeting in Mathematics 2023 (AMM 2023) and International Conference in Number Theory and Applications 2023 (ICNA 2023) ซึ่งจัดโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กทม. ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. 2566 - 2 มิ.ย. 2566

อาจารย์ที่นำเสนอผลงาน:

รองศาสตราจารย์ ดร.เสนอ คุณประเสริฐ

นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่นำเสนอผลงาน:

1. นายณัฐวุฒิ ขันใส

2. Mr.Nguyen Minh Tuan

นักศึกษาระดับปริญญาโทที่นำเสนอผลงาน:

1. นางสาวลภัสรดา วนาลีสุขสันต์

2. นายวุฒินันท์ ส่งประเสริฐ