ไทย|English

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

งานปฐมนิเทศ  ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 ถึง 16.00 น ณ ห้อง 78-216